الف) دروس اصلی: دروس رایج سطح حوزه شامل رسائل، مکاسب و کفایه می‌باشد و جهت تقویت بنیه علمی طلاب بعضی از دروس دوره مقدمات، مثل اصول فقه مرحوم مظفر رحمه‌الله و ادبیات عرب در کنار دروس اصلی بر اساس شاگرد محوری برگزار می‌شود و همچنین جهت تعمیق و تثبیت مطالب، برای قسمت‌هایی از دروس اصلی، کلاس راهنما نیز برگزار می‌گردد.

ب) دروس جنبی: جهت ارتقاء بنیه علمی طلاب مناطق مذکور علاوه بر فقه و اصول؛ مباحث مختلفی در این دوره برای طلاب در نظر گرفته شده است؛ مانند پاسخ به شبهات، تاریخ اسلام، عقاید، مباحث امامت، احکام عملی، رجال، اخلاق، نقد اجمالی فرق و مذاهب و ….

ج) دروس اختیاری: در روزهای پنج‌شنبه و جمعه و ایام تعطیل دروسی مثل مکالمه عربی، مکالمه انگلیسی، فن خطابه به‌صورت داوطلبانه برگزار می‌گردد.

د) دروس مطالعاتی تابستان: به جهت بهره‌گیری از فرصت تعطیلات تابستان، طلاب مدرسه در طول دوره موظف به مطالعه کامل کتاب‌هایی؛ مانند حیوة القلوب، حق الیقین و عین الحیوة علامه مجلسی رحمه‌الله، البیان مرحوم آیت‌الله‌العظمی خوئی رحمه‌الله، شب‌های پیشاور و المراجعات؛ می‌باشند که هرساله در پایان تعطیلات تابستان؛ امتحان این دروس برگزار می‌گردد.