۱) حضور طلاب محترم در کلیه جلسات درسی و برنامه‌های آموزشی اعم از اصلی و جنبی الزامی می‌باشد.

۲) در صورت غیبت یک یا چندروزه استاد، یکی از دروس دیگر به‌صورت دو کلاس در هر روز برگزار می‌گردد.

۳) درصورتی‌که تعداد غیبت‌های غیرموجه در یک ماه به ۸ جلسه درسی برسد (اعم از اصلی و جنبی) پایه شهریه قطع می‌گردد و داشتن بیش از ۵ جلسه غیبت غیرموجه در ماه موجب تذکر شفاهی در مرحله اول و تذکر کتبی همراه با درج در پرونده در مرحله دوم می‌شود و در مرحله سوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شورای مدرسه ارجاع می‌گردد.

۴) قطع شهریه بیش از دو بار در یک سال به علت غیبت‌های زیاد یا کم بودن ساعت مطالعه موجب محرومیت از شرکت در برنامه‌های مدرسه می‌گردد.

۵) غیبت‌های روز قبل از مرخصی‌ها و تعطیلات و بعدازآن سه برابر محاسبه می‌گردد.

۶) جهت مرخصی و عدم حضور در کلاس‌ها هماهنگی با دفتر مدرسه الزامی می‌باشد و در موارد استثنائی که اجازه قبلی ممکن نیست طلاب محترم می‌بایست در اولین فرصت (نهایتاً تا دو روز بعد از غیبت) نسبت به توجیه غیبت خویش اقدام فرمایند در غیر این صورت غیبت غیرموجه محسوب می‌گردد.

تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت به عهده مسئولین مدرسه می‌باشد.

۷) هماهنگی غیبت‌های یک‌روزه با آموزش مدرسه و غیبت‌های بیش از یک روز با مدیریت مدرسه می‌باشد.

۸) در صورت غیبت در درس اصول فقه مرحوم مظفر رحمه‌الله به‌صورت موجه یا غیرموجه ارائه مطالب آن جلسه به‌صورت مکتوب و خلاصه جهت شرکت در جلسه بعدی الزامی می‌باشد.

۹) مرخصی تبلیغی مدرسه طبق ضوابط در هرسال تحصیلی ابلاغ می‌گردد (شایان ذکر است دهه اول محرم‌الحرام و دهه آخر صفر المظفر جهت تبلیغ تعطیل می‌باشد).

۱۰) مرخصی و تعطیلات مدرسه محدود می‌باشد.

۱۱) تأخیر بیش از ۱۰ دقیقه از شروع کلاس غیبت محسوب می‌گردد و کمتر از آن هر سه دقیقه تأخیر یک غیبت محسوب می‌گردد.

تبصره ۱: تأخیر از زمان حضور استاد محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲: رعایت مقررات ویژه‌ای که استاد با هماهنگی آموزش مدرسه برای کلاس خود در نظر می‌گیرد الزامی است.

۱۲) ترک کلاس حکم تأخیر را دارد و مشمول ماده فوق می‌باشد.

۱۳) مدت‌زمان برگزاری هر کلاس حداکثر ۶۰ دقیقه و حداقل زمان آن ۵۰ دقیقه می‌باشد.

۱۴) روزهای پنج‌شنبه پیش از ظهر کلاس‌ها برقرار می‌باشد.

۱۵) خوابیدن سر کلاس به مقدار معتدٌبه و یا مطالعه دروس دیگر و موارد دیگر از این قبیل به‌منزله غیبت در کلاس می‌باشد و خود شخص شرعاً موظف است آن را به نماینده کلاس اعلام نماید.