1. ثبت­ نام طلاب از طریق سایت مدرسه به نشانی ir.

2. برگزاری آزمون کتبی.

3. برگزاری مصاحبه علمی.

4. انتخاب و گزینش طلاب مستعد.

5. انجام تحقیقات در مورد قبول ­شدگان آزمون (از معرّف ­ها و مدرسه محل تحصیل).

6. بررسی مدارک قبول شدگان.

7. اعلام نتایج نهایی.

8. مشاوره به طلاب پذیرش­ شده، جهت امور آموزشی و انتقال پرونده تحصیلی به قم.