1. مطالعات: حداقل مطالعه در هر هفته 16 ساعت و در هر ماه 64 ساعت می ­باشد.

2. مباحثات: انجام مباحثات تمام دروس در قالب گروه­ های 3 یا 4 نفره تحت نظر استاد ناظر علمی در محیط مدرسه الزامی می ­باشد.

3. تقریرات: طلاب مدرسه موظفند بعد از حضور در کلاس، مطالعه و مباحثه، اقدام به نوشتن تقریر حداقل یک درس از دروس اصلی نمایند.

4. تحقیقات: در هر نیمسال تحصیلی ارائه یک مقاله یا تحقیق فقهی و یا اصولی زیر نظر استاد مربوطه الزامی می ­باشد.

5. امتحانات: امتحانات مدرسه شامل امتحانات ماهانه و نیمسال می ­باشد به این صورت که در هر ماه در صورت عدم تعطیلی یک امتحان کتبی از دروس اصلی و در پایان هر نیمسال از تمام دروس (اعم از اصلی و جنبی) امتحان کتبی و شفاهی برگزار می ­گردد.