1. قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی – اعتقادی.

2. ارائه تاییدیه اخلاقی از دو نفر از اساتید یا مدیر مدرسه محل تحصیل.

3. تعهد پنج ­ساله و تمام وقت مبنی بر انجام برنامه ­ها و آیین­ نامه­ های مدرسه و عدم اشتغال هم ­زمان در موسسات و مراکز دیگر.