1. حضور طلاب محترم در کلیه جلسات درسی و برنامه ­های آموزشی اعم از اصلی و جنبی الزامی می ­باشد.

2. در صورت غیبت یک یا چند روزه استاد، یکی از دروس دیگر همان پایه جایگزین می­ گردد.

3. در صورتی که تعداد غیبت ­های غیرموجه در یک ماه به هشت جلسه درسی برسد (اعم از اصلی و جنبی) پایه شهریه قطع می­ گردد و داشتن بیش از پنج جلسه غیبت غیرموجه در ماه موجب تذکر شفاهی در مرحله اول و تذکر کتبی همراه با درج در پرونده در مرحله دوم می ­شود و در مرحله سوم جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی به شورای مدرسه ارجاع می­ گردد.

4. قطع شهریه بیش از دو بار در یک سال به علت غیبت­ های زیاد یا کم بودن ساعت مطالعه موجب محرومیت از شرکت در برنامه ­های مدرسه می­ گردد.

5. غیبت ­های روز قبل از مرخصی ­ها و تعطیلات و بعد از آن، سه برابر محاسبه می ­گردد.

6. جهت مرخصی و عدم حضور در کلاس­ ها هماهنگی با دفتر مدرسه إلزامی می ­باشد و در موارد استثنائی که اجازه قبلی ممکن نیست طلاب محترم می ­بایست در اولین فرصت (نهایتاً تا دو روز بعد از غیبت) نسبت به توجیه غیبت خویش اقدام فرمایند در غیر این صورت غیبت غیرموجه محسوب می ­گردد.

7. تبصره: تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده مسئولین مدرسه می­ باشد.

8. هماهنگی غیبت ­های یک روزه با آموزش مدرسه و غیبت ­های بیش از یک روز با مدیریت مدرسه می ­باشد.

9. در صورت غیبت در درس اصول فقه مرحوم مظفر رحمه الله به صورت موجه یا غیرموجه ارائه خلاصه مطالب آن جلسه به صورت مکتوب، جهت شرکت در جلسه بعدی الزامی می ­باشد.

10. مرخصی تبلیغی مدرسه طبق ضوابط در هر سال تحصیلی ابلاغ می­ گردد (شایان ذکر است دهه اول محرم الحرام و دهه آخر صفر المظفر جهت تبلیغ تعطیل می­باشد).

11. مرخصی و تعطیلات مدرسه محدود می ­باشد.

12. تأخیر بیش از ده دقیقه از شروع کلاس غیبت محسوب می ­گردد و کمتر از آن هر سه دقیقه تأخیر یک غیبت محسوب می ­گردد.

تبصره یک: تأخیر از زمان حضور استاد محاسبه می­ گردد.

تبصره دو: رعایت مقررات ویژه ­ای که استاد با هماهنگی آموزش مدرسه برای کلاس خود در نظر می ­گیرد الزامی است.

13. ترک کلاس حکم تأخیر را دارد و مشمول ماده فوق می ­باشد.

14. مدت زمان برگزاری هر کلاس حداکثر 60 دقیقه و حداقل زمان آن 50 دقیقه می­ باشد.

15. روزهای پنج­ شنبه پیش از ظهر کلاس­ ها برقرار می ­باشد.

16. خوابیدن سر کلاس به مقدار معتدٌبه و یا مطالعه دروس دیگر و موارد دیگر از این قبیل به منزله غیبت در کلاس می باشد و خود شخص شرعاً موظف است آن ­را به نماینده کلاس اعلام نماید.